Thông tin y học

Sơ lược về y học cổ truyền việt nam

By : 444 Views24/03/2018
Sơ lược về y học cổ truyền việt nam

Sơ lược về y học cổ truyền việt nam

Ơ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM I. GIỚI THIỆU Dân … Đọc thêm » “Sơ lược về y học cổ truyền việt nam”

Ơ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NỀN Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM I. GIỚI THIỆU Dân tộc ta có một quá trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước rất vẻ vang, truyền thống đó được phản ánh qua việc chinh phục thiên nhiên và cải tạo xã hội, chiến thắng ngoại xâm, đó cũng là nguồn động viên to lớn...Đọc Thêm

Xem thêm

Đông y kỳ diệu, uyên thâm

By : 143 Views24/03/2018
Đông y kỳ diệu, uyên thâm

Đông y kỳ diệu, uyên thâm

Càng học, càng đọc, càng thấy lý luận y học cổ truyền (đông y) thật kỳ diệu và uyên thâm. … Đọc thêm » “Đông y kỳ diệu, uyên thâm”

Càng học, càng đọc, càng thấy lý luận y học cổ truyền (đông y) thật kỳ diệu và uyên thâm. Lý luận của y học cổ truyền không chỉ vận dụng vào y học (khám, chữa bệnh) mà suy rộng ra có thể vận dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống con người, xã hội. Lấy học thuyết tạng tượng của y học cổ truyền...Đọc Thêm

Xem thêm